ถนนนาวาเตะ(Nawate street)

ถนนนาวาเตะ (Nawate street)

 

ถนนนาวาเตะ (Nawate street)หรือคนญี่ปุ่นเรียกว่า นาวาเตะโทริ เป็นถนนสายเล็กๆที่อยู่เรียบคลองเมโทบะ (Metoba river) มีความยาวถนนประมาณ 200 เมตรและมีร้านรวงอยู่ประมาณ 50 ร้านเรียงรายกันบนถนนสายนี้ ตลอดเส้นทางบนพื้นถนนนั้นปูด้วยอิฐบล็อกจึงให้ความรู้สึกถึงกลิ่นอายของความเป็นเมืองปราสาทเก่า 

 

 

ถ้าสังเกตุจะเห็นว่าตามถนนจะมีรูปปั้นกบตั้งอยู่ตลอดเส้นทาง ประวัติมีอยู่ว่าเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1500 ที่คลองบริเวณนี้นั้นเต็มไปด้วยฝูงกบคาจิคะ (Kajika) อาศัยอยู่จำนวนมาก ถนนแห่งนั้นจึงระงมไปด้วยเสียงร้องของกบอยู่ตลอดเวลา ต่อมาปี ค.ศ. 1959 เกิดพายุไต้ฝุ่นฝนตกอยู่ 2 วันเต็มจนเกิดน้ำท่วมในที่สุด กบทั้งหมดจึงอพยพไปอยู่ที่สูงขึ้นและหลังจากนั้นก็ไม่มีกบกลับมาอาศัยอยู่บริเวณนี้อีกเลย

 

รูปปั้นกบยักตรงทางเข้าถนน

 

แต่เพื่อระลึกว่าเคยมีกบอาศัยอยู่บริเวณนี้มายาวนานจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของถนนเส้นนี้ ในปี ค.ศ. 1972 จึงได้มีการสร้างศาลเจ้ากบเล็กๆขึ้นเรียกว่า คาเอะรุ ไดเมียวจิน (Kaeru Daimyojin) เพื่อเป็นสัญลักษณ์และระลึกถึงประวัติที่เคยมีของถนนแห่งนี้

 

ศาลเจ้ากบ